Borgå Dansinstituts regler

Anmälan, betalning och terminens längd

Eleven bes anmäla sig till danstimmar i förväg genom att fylla i anmälningsformuläret på vår hemsida. Anmälan gäller för hela terminen ifall den inte skriftligen annulleras genom meddelande till vårt kontor eller via vår hemsida. Läsåret 2021-2022 pågår under perioden 9.8.2021 - 29.5.2022 och är uppdelad på två terminer, av vilka höstterminen pågår 9.8.2021 - 9.1.2022 och vårterminen 10.1. - 29.5.2022.

Studenten kan välja antingen terminavgiften eller 10 gånger kort som betalningsmetod för studentavgiften. Terminavgiften kan delas in i fyra delbetalningar på begäran, i vilket fall 3 € / betalning läggs till studieavgiften. En student kan inte avbryta sina lektioner i mitten av en termin. Om studenten inte vill fortsätta under vårterminen måste detta meddelas skriftligen till kontoret senast den 13 december 2021. Under läsåret ingår två studieavgifter. Inga lektioner hålls under höstskolan och skidsemestern. Studieavgifter måste betalas senast på förfallodagen. Om en elev har obetalda lektioner kan läraren ta bort eleven från lektionerna.

En elev som har betalt terminsavgift behöver inte uppvisa betalningskvitto, utan läraren har en anmälningslista för varje timme.

Ersättningstimmar

Om eleven insjuknar eller av annan personlig anledning är förhindrad att delta i undervisningen har eleven möjlighet ersätta den förlorade undervisningstimmen i en motsvarande grupp med samma nivå. Eleven kan också ersätta sina timmar i någon annan av dansskolans grupper, men då förutsätts att läraren anser elevens kunskapsnivå vara tillräcklig. Eleven bör själv hålla koll på sin frånvaro. I våra utrymmen finns ersättningsblanketter i vilka eleven fyller i sin frånvaro vid deltagande i ersättningstimme.

Avbokningar

Studenten måste avbryta sin timavbokning under vårterminen skriftligen senast 13.12.2021 info@porvoontanssiopisto.fi eller med kontaktformulär. Vi återbetalar inte betalda studieavgifter.

Borgå Dansinstitut

Sal 1: Brunnsgatan 37 | Sal 2: Mannerheimgatan 20
06100 BORGÅ
Tel. (019) 580 254
info@porvoontanssiopisto.fi
sv_SESvenska