Porvoon Tanssiopiston säännöt

Ilmoittautuminen, maksujen suoritus ja lukukauden pituus

Oppilaan tulee ilmoittautua tunneille etukäteen täyttämällä ilmoittautumislomake nettisivuillamme. Ilmoittautuminen on voimassa koko lukuvuoden, ellei sitä peruta kirjallisesti toimistoomme tai nettisivujemme kautta. Lukuvuoden 2021–2022 kesto on 9.8.2021 - 29.5.2022 ja se jakautuu kahteen lukukauteen, joista syyslukukausi on 9.8.2021-9.1.2022 (joululoma 20.12.2021-2.1.2022) ja kevätlukukausi 10.1.-29.5.2022.

Oppilas voi valita oppilasmaksujensa osalta maksutavaksi joko lukukausimaksun tai 10 kerran kortin. Lukukausimaksu voidaan jakaa pyydettäessä neljään erään jolloin lukukausimaksuun lisätään 3 € / erä. Oppilas ei voi perua tuntejaan kesken lukukauden. Jos oppilas ei halua jatkaa kevätlukukaudella, siitä on ilmoitettava kirjallisesti toimistoon 13.12.2021 mennessä.  Lukuvuoden aikana lukukausimaksuja on kaksi. Koulujen syysloman sekä hiihtoloman aikana tunteja ei pidetä. Lukukausimaksujen  tulee olla suoritettu erapäivään mennessä. Mikäli oppilaalla on tuntimaksut suorittamatta, voi opettaja poistaa oppilaan tunneilta.

Vakioilmoittautuneella oppilaalla ei tarvitse olla maksukuittia mukanaan tunnille tullessaan vaan opettajilla on ilmoittautumislistat jokaista tunti varten.

Korvaustunnit

Mikali oppilas sairastuu tai hanellä on jokin muu henkilökohtainen syy, joka estää häntä satunnaisesti osallistumasta opetukseen, on oppilaalla mahdollisuus tulla korvaamaan menettämänsä opetustunti jossain muussa oman pääaineensa samantasoisessa ryhmässä. Oppilas voi korvata tuntinsa myös koulumme muiden lajien tunneilla, mutta tuolloin on varmistettava opettajalta lajin tasojen sopivuus oppilaan osaamiseen. Oppilaan tulee itse pitää kirjaa poissaoloistaan. Opetustiloistamme loytyy korvaustuntitositteita, jonka oppilaan tulee täyttää poissaolostaan tullessaan korvaustunnille

Peruutukset

Oppilaan tulee tehda kevätlukukauden tuntiperuutuksensa kirjallisesti 13.12.2021 mennessä info@porvoontanssiopisto.fi tai yhteydenottolomakkeella. Maksettuja lukukausimaksuja emme palauta.

Porvoon Tanssiopisto

Sali 1: Kaivokatu 37 | Sali 2: Mannerheiminkatu 20
06100 PORVOO
Puh. (019) 580 254
info@porvoontanssiopisto.fi
fiSuomi